Nationale AntibioticaBoekje van de SWAB

Bericht

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde collega Roel Verkooijen, COO van IDMC bv en hierbinnen tevens het ankerpunt van het SWAB-ID. Met grote vakkundigheid en inzet heeft Roel de afgelopen jaren een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling en continuïteit van het SWAB-ID.
De technische realisatie van het SWAB-ID was in goede handen bij hem, en daarvoor is de Stichting hem zeer erkentelijk.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn partner en kinderen, zijn naaste familieleden en collega’s van IDMC.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Het Bestuur van de SWAB.

 

Welkom bij het Nationale AntibioticaBoekje van de SWAB! 

De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. 

De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op ‘orgaansysteem’. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de ’zoek’ knop meestal wel uitkomst.

De adviezen voor volwassenen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen.

In deze nieuwe editie 3.0, gelanceerd in januari 2019, is er naast een deel voor volwassen patiënten ook een deel voor kinderen. Het kinderdeel is samengesteld door de werkgroep antibioticabeleid bij kinderen, onderdeel van de sectie pediatrische infectieziekten en immunologie (SPII) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

homepage switch

 

U kunt van het volwassenendeel naar het kinderdeel van het boekje schakelen via de switch die linksboven te vinden is op de nieuwe website, zie voorbeeld.

 

 

Er is een web-versie van het nationale boekje, en een versie die geschikt is voor iPhone/Android. 

Eventuele suggesties kunt u sturen aan:secretariaat@swab.nl