sepsis - S.aureus

Advices

≥ 18 years
Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Priority:
1st choice
Medication:

cefazoline iv 1000mg 3dd

Priority:
2nd choice
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Priority:
2nd choice
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

Remarks:

ceftriaxon 2 dd

Priority:
2nd choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

Priority:
2nd choice
Medication:

meropenem iv 1000mg 3dd

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

vancomycine iv 1000mg 2dd

Comments

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie, bij gecompliceerde S. auereus bacteriëmie behandelduur 4-6 weken

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7744.2
Updated: 10/18/2020 - 10:25
Status: Published