urineweginfectie met systemische verschijnselen (“urosepsis”)

Advices

≥ 18 years
Priority Score Medication Remarks
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 to 14 days

+

aminoglycoside iv 1dd

Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 to 14 days

Medication:

cefotaxim iv 1000mg 4dd 10 to 14 days

Medication:

amoxicilline iv 1000mg 4dd 10 to 14 days

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

Niet bij penicilline allergie

Medication:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 to 14 days

Remarks:

Alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven

Comments

Langdurig behandelen met gentamicine wordt afgeraden.

Ciprofloxacine alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven, mits het lokale resistentiepercentage < 10% is. Niet bij patiënten die onder behandeling zijn bij de uroloog, of als patiënt in de afgelopen 6 maanden behandeld is met chinolonen.

Patiënten met in het afgelopen jaar infectie of kolonisatie met een ESBL: therapie op geleide resistentiepatroon

Behandelduur:
- Vrouwen die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen
- Alle andere behandelingen bij vrouwen: 10-14 dagen
- Alle behandelingen bij mannen: 14 dagen

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8442.3
Updated: 01/03/2021 - 10:36
Status: Published