Candidemie / gedissemineerde candidiasis

Advices

≥ 18 years
Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

fluconazol iv loading dose 800mg, 400mg 1dd

Remarks:

Candida meningitis

Priority:
1st choice
Medication:

anidulafungin iv loading dose 200mg, 100mg 1dd

or

caspofungine iv loading dose 70mg, 50mg 1dd

or

micafungin iv 100mg 1dd

Remarks:

Candida glabrata candidemie/invasieve candidiasis 

Candida krusei candidemie/invasieve candidiasis

Priority:
2nd choice
Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

Candida glabrata candidemie/invasieve candidiasis

Priority:
2nd choice
Medication:

voriconazol iv 6mg/kg 2dd 1 days

followed by

voriconazol iv 3mg/kg 2dd

Remarks:

Candida krusei candidemie/invasieve candidiasis

Priority:
2nd choice
Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

Candida krusei candidemie/invasieve candidiasis

Priority:
2nd choice
Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

Candida meningitis

Medication:

anidulafungin iv loading dose 200mg, 100mg 1dd

or

caspofungine iv loading dose 70mg, 50mg 1dd

or

micafungin iv 100mg 1dd

Remarks: candidemie/invasieve candidiasis ongeacht species en azolgevoeligheid, (behoudens Candida meningitis, endophthalmitis of urineweginfectie)
Medication:

fluconazol iv loading dose 800mg, 400mg 1dd

Remarks: step down na initiële behandeling met echinocandine

Comments

Fluconazol step down na initiële behandeling met echinocandine: bij klinische verbetering, hemodynamisch gestabiliseerde patiënten, negatieve follow-up bloedkweek, aangetoonde fluconazolgevoeligheid. Niet bij C. glabrata, C. krusei, of bij patiënten met Candida endocarditis, intravasculaire candidiasis, niet-verwijderde centrale veneuze lijnen of prothese-geassocieerde candidiasis.

Behandelingsduur van candidemie indien geen aanwijzingen voor strooihaarden: 2 weken na de laatste positieve bloedkweek. Bij acute gedissemineerde candidiasis ten minste 4-8 weken, afhankelijk van resolutie van strooihaarden.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8621.2
Updated: 04/01/2018 - 21:42
Status: Published