thoraxchirurgie

Advices

≥ 18 years
Priority Score Medication Remarks
Medication:

cefazoline iv 2g

Remarks:

hartoperaties (CABG, kleppen)

Medication:

cefazoline iv 2g one-off

Remarks:

implantatie pacemaker, ICD

Medication:

cefuroxim iv 1500mg one-off

Remarks:

longchirurgie

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Score Medication Remarks
Medication:

vancomycine iv 1g one-off

or

clindamycine iv 600mg one-off

Remarks:

hartoperatie, implantatie ICD of pacemaker

Comments

hartoperaties: profylaxe peroperatief te herhalen bij > 1500 ml bloedverlies of wanneer ingreep > 4 uur duurt (c.q. langer dan 2 x de halfwaardetijd van het betreffende antibioticum).
In het geval van cefazoline: vervolgdosis van 1 gram indien de verwachte resterende operatieduur 3 uur of minder is; is deze verwachting er niet, een vervolgdosis van wederom 2 gram cefazoline.

hartoperaties: cefazoline (of vancomycine/clindamycine) iv tot maximaal 24 uur postoperatief. Dat betekent 2 g cefazoline preoperatief, gevolgd door 1 g na 8 uur en 1 g na 16 uur.

hartoperaties en implantatie pacemaker/ICD: bij bekende S. aureus-dragers wordt aangeraden voor te behandelen met mupirocine-neuszalf.

bij type I allergie voor β-lactams: clindamycine of vancomycine, uit te breiden met gramnegatieve dekking bij hoge incidentie van wondinfecties met gramnegatieven. Voor adviezen bij langere operatieduur: zie SWAB richtlijn.

 

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8725.2
Updated: 08/05/2018 - 10:02
Status: Published