amoxicilline

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins -> J01CA - Penicillins With Extended Spectrum -> J01CA04 - Amoxicillin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 375mg 3 dd
ROA:
iv
Dosering:
tot max. 2g 6 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
Opmerkingen:
Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
GFR:
<10
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
Opmerkingen:
Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
Opmerkingen:
Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
GFR:
<10
Dosering:
normale dosis
Interval:
6 uur
Opmerkingen:
Bij behandeling van endocarditis max. 6 g per dag, bij overige indicaties is aanpassing van de dosering niet nodig. Na 10 dagen dosering evt. aanpassen, overleg apotheek
Renale eliminatie: 60-70%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

Hemodialyse: Bij behandeling van endocarditis max. 6 g i.v. per dag. Bij overige indicaties is aanpassing van de dosering niet nodig.

CAV / VVHD: Bij behandeling van endocarditis max. 6 g i.v. per dag. Bij overige indicaties is aanpassing van de dosering niet nodig.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1024.5
Bijgewerkt: 02/12/2020 - 21:39
Status: Published

Externe links
Categorie