meropenem

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DH - Carbapenems -> J01DH02 - Meropenem
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Meronem

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 500mg 3 dd tot max. 2000mg 3 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
30 - 50
Interval:
12 uur
GFR:
10 - 30
Dosering:
50%
Interval:
12 uur
GFR:
<10
Dosering:
50%
Interval:
24 uur
Renale eliminatie: 60-70%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: 1-2 g per 24 uur in 1-2 doses

Hemodialyse: intermitterende hemodialyse: 1-2 g per 24 uur in 1-2 doses, op dialysedagen toedienen na de dialyse

CAV / VVHD: 2-4 g per 24 uur in 2-3 doses

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1557.2
Bijgewerkt: 03/12/2017 - 18:41
Status: Published

Externe links
Categorie