teicoplanine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01X - Other Antibacterials -> J01XA - Glycopeptide Antibacterials -> J01XA02 - Teicoplanin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Targocid

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 6mg/kg 1 dd tot max. 12mg/kg 1 dd
Opmerkingen:

Oplaaddosering: 6-12 mg/kg elke 12 h tot 3-5 doses in totaal

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
30 - 50
Dosering:
eerste 3 dagen normaal, vervolgens 50% van normale dosering
GFR:
10 - 30
Dosering:
eerste 3 dagen normaal, vervolgens 50% van normale dosering
GFR:
<10
Dosering:
een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: 97%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1760.3
Bijgewerkt: 11/27/2016 - 12:32
Status: Published

Externe links
Categorie