comm-acq pneumonie - onbek verw - mild

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

of

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerking: lactatie of kind < 14 jaar
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie, Bestaande zwangerschap

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

milde CAP: AMBU-65 0-1; PSI 1-2

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7469.2
Bijgewerkt: 08/13/2017 - 20:25
Status: Published