sepsis - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 tot 10 dagen

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 10 dagen

of

cefotaxim iv 1000mg 4dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

Community-acquired sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: Community-acquired sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 tot 10 dagen

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

Nosocomiale sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 10 dagen

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: Nosocomiale sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefotaxim iv 1000mg 4dd 7 tot 10 dagen

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: Nosocomiale sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 tot 10 dagen

Opmerking: Nosocomiale sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus

Opmerkingen

Op afdelingen met een hoge prevalentie ESBL-producerende Enterobacteriaceae, overweeg behandeling met carbapenem met anti-Pseudomonas actviteit (imipenem/meropenem) als een infectie met ESBL-producerende bacteriën wordt verwacht.

Bij patienten met community-acquired of nosocomiale sepsis en voorafgaand gebruik van cefalosporines of chinolonen in de afgelopen 30 dagen en/of kolonisatie met ESBL-producerende microorganismen: toevoegen aminoglycoside aan het regime, of gebruik een carbapenem.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7695.2
Bijgewerkt: 08/17/2014 - 05:45
Status: Published