sepsis - Pseudomonas

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
6 / 8
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 10 tot 14 dagen

+

tobramycine iv 1dd

Opmerking:

tobramycine totdat resistentie bekend is 

Score:
3 / 8
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd 10 tot 14 dagen

+

tobramycine iv 1dd

Opmerking:

tobramycine totdat resistentie bekend is 

Opmerkingen

Dekking Ps. aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar

Bij gebleken gevoeligheid wordt combinatietherapie niet aanbevolen, tenzij hoge bacteriële load, zoals bijv. niet-gedraineerde abcessen.

Dosering ceftazidim evt. verlagen op basis van MIC.

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7733.3
Bijgewerkt: 10/18/2020 - 10:29
Status: Published