sepsis - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 4dd

of

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerkingen

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteraemia.
Bij complicaties en persisterend positieve bloedkweken na 72 uur behandeling: behandelduur 4-6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7744.1
Bijgewerkt: 08/17/2014 - 10:36
Status: Published