sepsis, vermoedelijk focus cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: community-acquired cholangitis
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking: community-acquired cholangitis
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: community-acquired cholangitis
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: nosocomiale sepsis en cholangitis
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: nosocomiale sepsis en cholangitis
≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

voorkeursregime afhankelijk van locale resistentiedata

cholangitis: na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7772.2
Bijgewerkt: 09/30/2015 - 23:34
Status: Published