Helicobacter pylori

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Score:
9 / 9
Medicatie:

amoxicilline po 1000mg 2dd 7 dagen

+

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

Opmerking:

Met protonpompremmer

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd 7 dagen

Opmerking:

Met protonpompremmer

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8049.2
Bijgewerkt: 07/08/2015 - 10:11
Status: Published