candida orofaryngeaal bij HIV

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

miconazole 5ml 4dd 7 dagen

Medicatie:

fluconazol po 100mg 1dd 2 weken

Opmerking: Bij (ernstig) immuungecompromiteerde patiënt
Medicatie:

itraconazol po 200mg 1dd 2 weken

Opmerking: Bij (ernstig) immuungecompromiteerde patiënt; tweede keus
Medicatie:

fluconazol po 100mg 1dd

Opmerking: Bij frequente recidieven: intermitterend fluconazol bij klachten.
Medicatie:

fluconazol po 200mg 1pw

of

fluconazol po 200mg 3pw

Opmerking: Bij frequente recidieven eventueel onderhoudstherapie overwegen
Opmerking: Bij recidief of falen: op geleide van kweek en resistentiebepaling

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8223.3
Bijgewerkt: 06/21/2015 - 11:29
Status: Published