malaria tertiana (P. vivax/ovale)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

chloroquine po 10mg/kg 1dd 2 dagen

gevolgd door

chloroquine po 5mg/kg eenmalig

Opmerking: Cave: chloroquine resistente P.vivax ZO-Azie
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

mefloquine po 10mg/kg eenmalig

≥ 18 jaar

Contra-Indicaties: Anemie door deficiëntie van glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G-6-PD), Bestaande zwangerschap

Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

primaquine po 30mg 1dd 14 dagen

Opmerking: Nabehandeling

Opmerkingen

Mefloquine: Contraïndicaties: kinderen < 3 mnd en/of < 5 kg, psychiatrische stoornissen en convulsies in de familie-anamnese. Gelijktijdig gebruik met kinine, kinidine en chloroquine kan electrocardiografische afwijkingen veroorzaken en kans op convulsies verhogen (mefloquine toedienen 12 uur na staken van kininetherapie); gelijktijdig gebruik met diverse anti-epileptica (o.a. fenobarbital, fenytoïne) kan convulsies veroorzaken.

Nabehandeling P. vivax en ovale met primaquine ZO-Azie: 21 dagen

Nabehandeling mer primaquine niet tijdens zwangerschap en lactatie

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten

    Meldingsplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8940.3
Bijgewerkt: 08/17/2019 - 12:39
Status: Published