strongyloidiasis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Medicatie:

ivermectine po 0.2mg/kg 1dd 2 dagen

Opmerking: Acute infectie
Medicatie:

ivermectine po 0.2mg/kg 1dd 14 dagen

Opmerking: Hyperinfectie

Opmerkingen

Behandelduur bij immuunsuppressie en bij hyperinfectie in immuungecompromitteerde patiënt is onbekend. Het is aannemelijk dat deze patiënten veel langer behandeld moeten worden. Continueer ivermectine behandeling tot fecesonderzoek negatief.

Gezien risico op recidief bij deze patiënten, overweeg na therapie "onderhoudsbehandeling" (1 dosis per 2-4 weken) en/of regelmatige feces controle.

Ivermectine nuchter innemen.

De veiligheid van ivermectine is niet vastgesteld bij kinderen < 15 kg.

Kinderen < 15 kg: albendazol po 2dd 7.5 mg/kg (maximaal 2 dd 400 mg), gedurende 7 dagen. Bij hyperinfectie of immuunsuppressie 14 dagen. 

Albendazol is geregistreerd voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij kinderen tussen 1 en 6 jaar is albendazol wereldwijd uitvoerig gebruikt en kan overwogen worden.

Controle op eradicatie na behandeling aanbevolen: fecesonderzoek >2 weken na behandeling of dalende antistof concentratie na 12 maanden.

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016.

  2. NVP SWAB therapie parasitaire infecties def 2016 SWABID.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-9005.2
Bijgewerkt: 03/05/2017 - 12:47
Status: Published