trichinose

Opmerkingen

Pathogenese onderscheidt drie fasen:

1. Enterale of darmfase (incubatie fase). De infectie manifesteert zich vooral als een soort voedselvergiftiging.

2. Parenterale of migratiefase (acute fase). Ziekteverschijnselen door vrijkomen van toxische en allergene stoffen in het bloed.

3. Spierweefselfase (chronische fase).

 

Anthelminthica zijn actief tegen volwassen wormen en intestinale larven (eerste 2 weken na besmetting). Het nut van anthelminthica bij het larvale stadium in de spieren is niet bewezen.

 

Enterale fase

 

1e keuze albendazol 400 mg 2dd gedurende 14 dagen + prednisolon 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, daarna afbouwen gedurende een week.

2e keuze mebendazol 200-400 mg 3dd gedurende 3 dagen, daarna 400 mg 3dd gedurende 10 dagen + prednisolon 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, daarna afbouwen gedurende een week.

 

Bij een ernstige infectie, of wanneer het hart of hersenen betrokken zijn, of ter onderdrukking van allergische verschijnselen moeten corticosteroïden (prednisolon of prednison) worden gegeven, echter altijd in combinatie met een anthelminthicum.  

 

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016.

  2. NVP SWAB therapie parasitaire infecties def 2016 SWABID.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie.

  3. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Trichinellose

    LCI richtlijn Trichinellose

  4. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten

    Meldingsplichtige ziekten

Categorie
Metadata

Swab vid: G-9029.3
Bijgewerkt: 08/17/2019 - 12:38
Status: Published